Kwaliteit van de zorg

Kwaliteitssysteem

SamenAmbulant vindt het belangrijk jeugdhulp van hoge kwaliteit te leveren.
Het kwaliteitssysteem van SamenAmbulant is up-to-date en voldoet aan alle eisen die gesteld worden in de jeugdwet. Er is een geldig kwaliteitscertificaat en jaarlijks vindt er een audit plaats.

Klachtenprocedure

SamenAmbulant doet haar best om zorg te leveren naar tevredenheid van de cliënt, maar toch kan het gebeuren dat er ontevredenheid ontstaat. We hopen dat u de ruimte voelt om dit bespreekbaar te maken met uw hulpverlener. We doen er ons best voor dat ontevredenheid wordt weggenomen en dat misverstanden worden opgelost.
Mocht het niet lukken om het samen op te lossen of als u dit niet wil, kunt u gebruik van de klachtenprocedure van Zorgkracht 12.

In- en exclusiecriteria

Om te komen tot goede en passende zorg, heeft SamenAmbulant inclusie en exclusiecriteria
opgesteld. Deze criteria worden bij de aanmelding en intake van een gezin gescreend.

SamenAmbulant logo

©2023, SamenAmbulant.

Contact

Postadres

De Akkers 9
9636 CB Zuidbroek

Gegevens

AGB-code Zorgkracht 12 98105913
IBAN NL 98 KNAB 0259 9904 42
KVK 77257367