Samenwerken bij SamenAmbulant

Over SamenAmbulant

SamenAmbulant is een kleine jeugdzorgaanbieder dat werkzaam is in de provincie Groningen en soms net over de grens.

SamenAmbulant biedt hulp aan gezinnen waarin er sprake is van problemen rondom de opvoeding van de kinderen. SamenAmbulant komt, zoals de naam al zegt, in het gezin (ambulant) en werkt samen met het gezin en andere betrokkenen.

 

SamenAmbulant biedt geïndiceerde jeugdzorg vanuit de gemeente.

Klik hier om te ontdekken hoe je je kunt aanmelden.

 

SamenAmbulant werkt met aandacht voor iedereen binnen het gezin. Wij geloven dat iedereen gezien mag worden en op zijn of haar manier verantwoordelijkheid kan dragen. Zo wordt er gewerkt aan een veilige basis van waaruit een kind zich kan en durft te ontwikkelen. Samen zoeken we naar wat er nodig is omdat wij er in geloven dat, ook al is het moeilijk, het gezin weet wat er nodig is.

Het accent van de hulpverlening ligt op het leren begrijpen van elkaar, inzicht in elkaars motieven krijgen en begrip hebben/krijgen voor de mogelijkheden of onmogelijkheden van gezinsleden. Wat zijn ieders talenten en hoe kun je hier als gezin gebruik van maken. Hier willen we graag samen aanwerken.

Elk gezin, ouders en jongeren, wordt gezien en ondersteunt op een manier die passend is voor hem of haar.

SamenAmbulant gelooft in de eigen kracht van de mens. Als je zelf keuzes mag maken en daar verantwoordelijkheid voor mag dragen komen mensen in beweging. Het in onze taak als hulpverlener om dit vermogen aan te spreken en zichtbaar te maken zodat het kan groeien.

Aandacht
SamenAmbulant gelooft dat iedereen gezien mag worden. Passende aandacht voor iedereen die betrokken is.

Vertrouwen
SamenAmbulant is open en transparant over wat we doen en waarom we iets doen.

Durf
SamenAmbulant staat voor hulp dat aansluit bij de hulpvraag, ook als dit niet een standaard oplossing is.

Kennis
SamenAmbulant investeert in opleidingen. SamenAmbulant gelooft dat kennis je mogelijkheden vergroot om als hulpverlener passende hulp aan te bieden.

"Samen kom je verder"