Jeugdzorg

Jeugd en gezin

SamenAmbulant biedt hulp aan gezinnen.

Het accent van de hulpverlening ligt op het leren begrijpen van jezelf en elkaar, inzicht krijgen in elkaars motieven en begrip hebben/krijgen voor de mogelijkheden of onmogelijkheden van gezinsleden. Wat zijn ieders talenten en hoe kun je hier als gezin gebruik van maken?

 

Samen met een gedragswetenschapper/systeemtherapeut werkt SamenAmbulant in gezinnen waarin uitdagingen zijn rondom een jeugdige en zijn gezin, gericht op het aanleren en versterken van vaardigheden.

U kunt bij SamenAmbulant terecht voor begeleiding/behandeling bij problemen van o.a.:
  • Opvoeden
  • Scheiding
  • Geweldloos verzet
  • Hechting
  • Traumasensitief werken
  • Systemisch werken