Jeugdzorg

Jeugdzorg

SamenAmbulant biedt hulp aan gezinnen waarin sprake is van (opvoed)problematiek. 

We hebben als visie dat je niet alleen de geïndiceerde jeugdige moet begeleiden maar altijd zijn of haar leefomgeving moet betrekken om tot verandering te komen. Het accent van de hulpverlening ligt op het leren begrijpen van elkaar, inzicht krijgen in elkaars motieven en begrip hebben/krijgen voor de mogelijkheden of onmogelijkheden van gezinsleden. Wat zijn ieders talenten en hoe kun je hier als gezin gebruik van maken?

Samen met een gedragswetenschapper/systeemtherapeut biedt SamenAmbulant hulp aan gezinnen waarin uitdagingen zijn rondom een jeugdige en zijn gezin, gericht op het aanleren en versterken van vaardigheden.

U kunt bij ons terecht voor begeleiding/behandeling bij problemen van o.a.:

  • Ontwikkeling van de jeugdige
  • Opvoeding
  • Scheiding
  • Geweldloos verzet
  • LVB
  • Traumasensitief werken